بازاریابی هیپنوتیزمی با بکار گیری اصول هیپنوتیزم

بازاریابی هیپنوتیزمی

بازاریابی هیپنوتیزمی :

در این مقاله کوتاه با دکتر کیان همراه می شویم تا مفاهیم اصلی بازاریابی هیپنوتیزمی را برای ما توضیح  و اصول اولیه آن را بیان نماید.

مقدمه:

باور بسیاری از مردم از هیپنوتیزم  همان تصویریست که در فیلمها به نمایش می گذارند و اغلب در آن فردی را می بینیم با چشمان بسته که گاه دو دستش به جلو کشیده شده و کمی هم رنگش پریده و تحت تاثیر هیپنوتیزور همچون یک ماشین کنترلی از این سو به آن سو می رود و هر کاری هیپنوتیزور اراده  کند انجام می دهد.

درست است که مرحله ای از هیپنوتیزم می تواند شبیه به این تصویر باشد ولی واقعیت این است که هر گاه ما تحت تاثیر ضمیر ناخودآگاه کاری را انجام می دهیم که گاه با خودآگاه ما هماهنگ و گاه ناهماهنگ است به مرحله ای از هیپنوتیزم وارد شده ایم.

فردی را تصور کنید که هنگام حمله یک سگ وحشی از درختی بالا می رود که در شرایط عادی نمی تواند چنین کاری کند و زمانی که خود را بالای درخت می یابد  متوجه می شود این کار را کرده است.

یا آن مادری که در هنگام بروز خطر و در دفاع از کودک خود چنان دچار خشم می شود که می تواند در برابر افراد خشن مقاومت کرده یا حتی آنان را متواری نماید نیز تحت تاثیر شکلی از هیپنوتیزم است.

در حقیقت در هیپنوتیزم ضمیر ناخودآگاه فعال شده و فرد عمل یا عملیاتی انجام می دهد که گاه خودآگاه فرد قادر به انجام آن نیست.

در فروش و تبلیغات کلاسیک معمولا خودآگاه فرد فعال بوده و فرستنده پیام یا فروشنده مستقیم بر روی خودآگاه تمرکز نموده و فرد را ترغیب می نماید تا خرید خود را انجام دهد یا مثلا در یک انتخابات به فرد مشخصی رای دهد اما در بازار یابی هیپنوتیزمی مخاطب، خودآگاه فرد نبوده و ضمیر ناخودآگاه هدف قرار خواهد گرفت.

ضمیر ناخودآگاه چیست و چه تفاوتی با خودآگاه  دارد؟

ضمیر ناخودآگاه به غول قدرتمندی تشبیه می شود که درون فرد زندگی می کند . از این جهت غول خوانده می شود که همه ابعاد آن به شکل غول آسائی بزرگ است.

ضمیر ناخودآگاه بسیار پر زور است و اگر وارد میدان عمل شود قدرت فرد به شکل خارق العاده ای افزایش می یابد.مادری که یک تنه کنده درخت یا وزنه سنگینی را در لحظات آخر از روی کودک خود بلند می کند، فردی که از یک تهدید جانی فرار می کند.

یا حیوانی که برای نجات جان خود یا فرزندش در آخرین لحظات درنده ای به مراتب قوی تر از خود را شکست می دهد نمونه هائی از این قدرت بدنی است که به واسطه بیدار شدن ضمیر ناخودآگاه وارد عمل می گردد.

ضمیر ناخودآگاه حافظه نیرومندی نیز دارد که بی تشبیه به قوی ترین ابر حافظه ها نیست . در متدهای کلاسیک هیپنوتیزم وقتی فرد به خواب مصنوعی فرو می رود یا در واقع با خواباندن خودآگاه وی ضمیر ناخودآگاهش بیدار می شود می تواند مطالبی را به یادآورد که در شرایط عادی به خاطر آوردن آن ممکن نیست.

در آزمایشی توسط نگارنده قبل از هیپنوتیزم به فردی ایرانی که با زبان انگلیسی آشنائی کمی داشت یک مجله شصت صفحه ای به زبان انگلیسی داده شد و از او درخواست گردید صفحات آن را ورق بزند و روی هر صفحه حدود پنج تا ده ثانیه مکث نماید آنگاه پس از هیپنوتیزم مرحله تتا از وی خواسته شد کلمات اول صفحه ده تا چهارده  را بیان کند و سپس کلمات آخر سه صفحه اول و سه صفحه آخر یعنی جمعا ده کلمه را بیان نماید .

او توانست شش کلمه از ده کلمه را به درستی بگوید. یعنی ۶۰% کلمات را بخاطر آورد و حال آن که در شرایط خودآگاه این آمار کمتر از ۲۰% است

ضمیر ناخودآگاه چنان نیرومند است که می تواند حتی درد و خونریزی و یا حتی اعصاب  پارا سمپاتیک فرد را تحت کنترل بگیرد.

برای درک بازاریابی هیپنوتیزمی باید ضمیر ناخواداگاه را خوب شناخت.

نحوه بیدار کردن ضمیر ناخودآگاه:

ضمیر ناخودآگاه چنان که بیان گردید غول قدرتمندی است که اگر دائما بیدار باشد شاید تمام ساختارهای جسمی و روحی و روانی فرد را درهم می شکند لذا این نیروی عظیم دائما در خواب بوده و در حالت پنهان و نهفته قرار دارد و تنها گاهی از خواب بر می خیزد و البته اگر چنین شود انرژی فراوانی آزاد می نماید.

پس باید نحوه ارتباط برقرار کردن و بیدار کردن ضمیر ناخودآگاه را بدانیم.

  • سوئیچ switch

اولین چیزی که باید بدانیم این است که ضمیر ناخودآگاه کمتر با خودآگاه فرد همزمانی و تقارن داشته و معمولا وقتی ناخودآگاه بیدار است خودآگاه خفته است.

در این مقاله به این تعریف عنوان جابجائی یا سوئیچ کردن می دهیم هر چند که در مواردی خاص هم همزمانی این دو عنصر نیز پدیدار می گردد البته این مفهوم هرگز به این معنا نیست که ضمیر ناخودآگاه هنگام خلسه و آرامش و خواب ظاهری فرد بیدار می شود.

بر عکس گاه هنگام افزایش فعالیت فیزیکی و ظاهری و یا حتی در سطوح بالای آدرنالین نیز شاهد فعال شدن ضمیر ناخودآگاه هستیم اما در همان موارد نیز ممکن است فعالیت ضمیر خودآگاه به رغم بیداری و هیجان به حاشیه رانده شود.

در زلزله و حوادث طبیعی دیده شده است که چنان سطح ترس و وحشت بالاست که فرد قبل از این که با خودآگاه خود کاری کند ضمیر ناخودآگاه او را به جای امن یا لا اقل به جائی که تصور می کند امن است می کشاند.

در بازاریابی هیپنوتیزمی قدرت سویچ را دستکم نگیرید.

  • سمبل Symbol

دوم این که زبان ضمیر ناخودآگاه زبان مستقیم نبوده و معانی و مفاهیم مستقیم و گزاره های منطقی را که نیمکره چپ مغز ما درک می کند کمتر درک کرده و بر عکس سمبلها و نشانه ها را بهتر متوجه می شود.

زبان ارتباطی با ضمیر ناخودآگاه همان زبانی است که وی در عالم خواب و رویا با آن زبان با ما ارتباط بر قرار می کند . مثلا در خواب جاه طلبی و بلند پروازی و رشد و بالندگی فردی و اجتماعی در قالب سمبل آن یعنی پرواز به تصویر کشیده می شود.

به نحوی که معبرین خواب رویای پرواز را به رشد و توسعه فردی و اجتماعی یا به زبان ساده تر جاه و ثروت و مقام و منصب یا  حسن شهرت بین مردم تعبیر نموده اند.

پس هر گاه بخواهیم مفهومی را به ضمیر ناخودآگاه منتقل نمائیم باید از سمبلها و نشانه هائی استفاده کنیم که این نشانه ها برای وی شناخته شده است

هر چند که سمبلها گاه تحت تاثیر فرهنگ و جغرافیا دستخوش تغییر می شوند اما حجم زیادی از این سمبلها ریشه در ذات انسانی داشته و همواره در همه مکانها و زمانها ثابت هستند.

مثلا تاریکی همواره سمبل ترس و وحشت و جهل است یا سقوط و نزول و فرو افتادن همواره سمبل شکست و بحران و مشکلات است اما ممکن است در فرهنگی یا حتی برای فرد خاصی گلی خاص یا شیئی ویژه معانی متفاوتی بدهد.

استفاده از سنبل ها یکی از مهم ترین تکنیک های بازاریابی هیپنوتیزمی است.

  • سینرژی Sinergy

سینرژی یا انرژی جمعی نیروئی است که از حاصل ضرب عواطف و احساسات در تعداد افراد و کثرت به دست می آید.

به این معنا که اگر افراد نسبت به موضوعی عاطفی شوند و احساساتشان تحت تاثیر قرار گیرد و هر چقدر تعداد این افراد بیشتر باشد قدرت بیشتری در ایجاد ارتباط با ضمیر ناخودآگاه دارد .

فرض کنید در پاساژی در حال گشتن هستید و اکثر مغازه ها بدون مشتری است شما و دوستتان وارد مغازه ای می شوید که کالائی خاص و زیبا دارد اما هیچ مشتری ندارد.

هنوز چند دقیقه ای نگذشته که شخص دیگری وارد می شود و همینطور چند دقیقه بعد فرد یا افرادی دیگر و به این ترتیب بعد از چند دقیقه مغازه شلوغ می شود و ممکن است شما این امر را به قول عوام ناشی از پا قدم خود بدانید.

ولی واقعیت این است که کالای خاص و زیبای فروشنده ضربدر حضور شما موجب گردیده تا دیگران نیز به سمت آن مغازه بروند که به آن انرژی جمعی یا سینرژی گفته می شود.

گاه حرکتهای خرد یا کلان اجتماعی و یا حتی سابوتاژ  یا خرابکاریهای اجتماعی تحت تاثیر سینرژی تشدید می گردند .

هدایت آرا ء مردمی به سمت یک کاندیدای خاص نیز می تواند تحت تاثیر حاصل ضرب عاطفه در تعداد نفرات تبدیل به سینرژی جمعی گردیده وباعث شود شخص به سرعت در انتخابات رای آورد  به عنوان مثال توفیق سلبریتیها در انتخابات سیاسی کشورهای مختلف را می توان تحت تاثیر همین نیرو دانست.

ایجاد سینرژی یکی از مهم ترین بخش های بازاریابی بخصوص بازاریابی هیپنوتیزمی است.

فروش و بازاریابی هیپنوتیزمی :

بنابر آنچه در بالا توضیح داده شد در یک عملیات هیپنوتیزم کافیست با ضمیر ناخودآگاه فرد ارتباط برقرار شود در این صورت می توان گفت به میزان رعایت سه عنصر فوق و عمق اثر هیپنوتیزم موفق تری اتفاق افتاده است.

ضمیر ناخودآگاه مخاطب به کمک شما خواهد آمد تا نه تنها فروش خوبی داشته باشید و در انتخاب مخاطب جایگاه والائی یابید بلکه به سرعت تبدیل به یک برند شده و بتوانید با استفاده از قانون تشدید یا رزونانس فروش یا محبوبیت خود را توسعه دهید

طبیعی است از اینجا به بعد خلاقیت و درایت فروشنده در چیدمان عناصر سه گانه فوق تعیین کننده خواهند بود.

به عنوان مثال گاه از خانواده فرد می توان به عنوان عنصر سینرژِی استفاده نموده و خدماتی به خانواده فرد داد تا آنان موجب تشدید گردند گاه از سمبلهائی برای سینرژی استفاده می شود.

نظیر حیوانات خانگی یا حتی رنگها یا عناصر عاطفی دیگر گاه برای سوئیچ کردن ناسیونالیسم و سمبلهای آن مورد استفاده قرار می گیرند و گاه مذهب و اعتقادات یا علم و دانش  گاه ممکن است حتی نام یک برند بتواند سمبل بوده یا حتی سینرژی تولید کند و گاه زمان و مکان و نحوه ارائه می تواند در سوئیچ کردن موثر باشد.

زیبائی بازاریابی هیپنوتیزمی نیز در خلاقیت و معماری مولفه های عناصر سه گانه فوق در کنار یکدیگر است.که بی شک در این مقال نگنجد.

در مقاله های بعدی سعی بر این داریم که مفاهیم بازاریابی هیپنوتیزمی را شرح داده و ابعاد آن را بررسی نماییم.

منابع:

?Who Else Wants the 4-Step Hypnotic Marketing Formula Backed By 8 Years of Multi-Million Dollar Results

 Dr. Joe Vitale

زمینهٔ روان‌شناسی اتکینسون و هیلگارد، نویسنده: سوزان نولن-هوکسما، ویراست ۱۵، چاپ ۲۰۰۹، ترجمهٔ مهدی گنجی، ویراستار: دکتر حمزهٔ گنجی، نشر ساوالان

تحریریه شناخت مگ

نویسنده: پروفسور حسن کیان

PH.D.: Cyber international law

Previous «
Next »

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *