هوش هیجانی و ۴ ضلع مهم آن

در انسان­ها هوش هیجانی شامل چهار قابليت است که به طور مساوی تاثیر گذار هستند و به اندازه متوسط با يکديگر همبستگی داخلی دارند. اين چهار قابليت در ارتباط با عامل­های هوشمند به شرح زير می­ باشند:

  1. ادراک هيجان[1] در خود يا ديگران: عامل­های هوشمند بسياری با قابليت ادراک هيجان از طريق پردازش حالات چهره، ژست و صوت توسعه داده شده­ اند . اين حوزه اولين حوزه­ای بود که توسط محققين هوش مصنوعی  مورد توجه قرار گرفت و هنوز هم از حوزه­ های مهم می­ باشد.
  2. استفاده از هيجان در تسهيل فرآيند تفکر[2]: عامل­های هوشمند از حالت ­های هيجانی برای هدايت فرآيند شناختی ­و تغيير توجه (از طريق مکانيزم هشدار يا وقفه) استفاده می ­کنند. هيجان به شکل­ های مختلفی می­ تواند فرآيند استدلال را تسهيل کند. به عنوان نمونه هنگامی که عامل هوشمند بايد بين چندين گزينه يکی را انتخاب کند؛ می­تواند با مراجعه به سيستم هيجان و در صورت امکان حذف گزينه ­های نامطلوب (که احتمالاً در مورد آن‌ها تجربه هيجانی نامطلوبی در حافظه دارد)، فضای جستجو را کوچک نموده و در نتيجه، با سرعت بالاتری گزينه برتر را انتخاب نمايد.
  3. فهم هيجان[3]، زبان و سيگنال­ های حاوی هيجان: فهم هيجان، که از عامل های مهم هوش هیجانی است فعاليتی شناختی می باشد که عامل، درباره اينکه چرا يک عامل (خود يا ديگران) در يک حالت هيجانی قرار دارد (مثلاً رفتار ناعادلانه يک شخص را عصبانی می­ کند) و چه عمل­ هايي با آن حالت در ارتباط هستند (يک شخص عصبانی به ديگران حمله می­ کند)، با استفاده از دانش هيجانی استنتاج می­ کند. فهم هيجان در عامل­ها، يک موضوع نوظهور است.
  4. مديريت هيجان[4] برای رسيدن به يک هدف مشخص: زمانی که يک فرد هيجانات را بفهمد؛ می­ تواند هيجانات خودش و ديگران را برای ارتقاء اهداف اجتماعی مديريت کند. برای نمونه، يک نفر در هنگام ناراحتی به سينما می ­رود تا هيجان­های مثبت پيدا کند؛ يا يک کار خوشايند برای بيرون آوردن دوستش از بد خلقی انجام می­ دهد.

اين قابليت­ ها «از فرآيندهای فيزيولوژيکی پايه ­ای به فرآيندهای فيزيولوژيکی مجتمع شده مرتب شده­ اند»  . برای مثال، ادراک هيجان به قابليت ­های نسبتاً ساده ی ادراک و نمايش هيجان اهميت می­ دهد؛ اما مديريت هيجان به متعادل سازی فکری هيجان اهميت می­ دهد ..

امیدوارم در این مقاله توانسته باشیم به اختصار عوامل تاثیر گذار بر هوش هیجانی را توضیح داده باشیم.

[1] Perceiving emotion

[2] Facilitate thought

[3] Emotion understanding

[4] Emotion management

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *