تشخيص صوت و اندازه گیری هیجان

یکی از راه های اندازه گیری هیجان تشخیص صوت است، با اندازه گیری این پارامتر بوسیله تجهیزات می توان در بسیاری از زمینه های آموزشی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال شما در نظر بگیرد که اگر بتوان به وسيله صوت با دانش­ آموز تعامل کرد، علاوه بر راحتی بيشتر کاربر و در نتيجه بهتر و مفيدتر بودن تعامل، می­توان صدای کاربر را پردازش کرده و هيجان ­هايي را در آن تشخيص داد. در زندگی روزمره نيز اين مسأله صادق می­ باشد. به عنوان نمونه در محيط آموزشی، آموزگار از لحن صدای دانش­ آموز می تواند بفهمد که آيا دانش آموز نااميد شده است يا نه؟ آيا دانش­ آموز ترسيده است؟ دقيقاً به همين ترتيب يک سيستم هوشمند می­تواند صدای دانش­ آموز را پردازش کند و با توجه به اطلاعات آوايي و لغوی استخراج شده از صوت، هيجان دانش ­آموز را تشخيص دهد .اما این کار علاوه بر این که احتیاج به سخت افزار خاص دارد، یعنی کاربر باید حتماً به میکروفن مجهز باشد، احتیاج به پردازش صوت پیچیده ای نیز دارد.

تهیه شده در واحد تولید محتوای شناخت مگ

www.shenakhtmag.com

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *