تشخيص علائم و الگوهای فيزيولوژيک

در اين روش حسگرها وضعيت کاربر در حال تعامل با سيستم را ادراک می­ کنند. سپس با پردازش اين اطلاعات، هيجان کاربر تشخيص داده می­ شود. اين حسگرها پارامترهايي از قبيل فشار خون، قند خون، ضربان قلب، تحرک ماهيچه ­ها، تنفس و دمای بدن کاربر را اندازه­ گيری می­ کنند. اين حسگرها معمولاً به صورت ابزارهايي تهيه می ­شوند که کاربر به طور معمول از آن‌ها استفاده می­کند (به عنوان نمونه ادراک اطلاعات بيومتريک، فشار خون و ضربان قلب از طريق ماوس ). تئوري­ های هيجان به طور نسبی توافق دارند که نمی­ توان با استفاده از علائم فيزيولوژيک به خوبی بين هيجان­ ها تمايز قائل شد .

اين کار هم احتياج به سخت افزار خاصی دارد که توانايي اندازه ­گيری پارامترهای مطرح شده را داشته باشد. همچنين الگوريتم ­های لازم برای پردازش داده­های رسيده از حسگر­ها ساده نمی­ باشد و خود نيازمند تحقيقی جدا می ­باشد.

تهیه شده در واحد تولید محتوای شناخت مگ

www.shenakhtmag.com

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *