تشخيص از متن

با توجه به افزايش منبع ­های ديجيتال برخط، در سال­های اخير علاقه زيادی به تحقيق در مورد تشخيص هيجان از متن ايجاد شده است. برای تشخيص هيجان کاربر در هنگام تعامل متنی، سيستم بايد اطلاعاتی مرتبط با هيجان کلمه ­ها و عبارت­ هايی که انسان­ها معمولاً در تعامل­ هايشان استفاده می­ کنند، داشته باشد. اين تحقيقات به دنبال برچسب­ گذاری[1] متن با هيجان  و استخراج هيجان از متن می­ باشند. به عنوان نمونه در  ابزاری ايجاد شده است که با استفاده از قابليت تشخيص هيجان از متن، خبرها متناسب با سليقه هيجانی کاربر فيلتر می­ شوند. برای تشخيص هيجان از متن، معمولاً از رهيافت تکنيک ­های يادگيری ماشين و تکنيک­های تحليل معنايي استفاده می­ شود. امروزه تشخيص هيجان از متن به عنوان شاخه­ ای از پردازش زبان طبيعی و بازيابی اطلاعات می­ باشد.

تهیه شده در واحد تولید محتوای شناخت مگ

www.shenakhtmag.com

[1] Annotation

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *