تشخيص از رفتار قابل مشاهده کاربر

يکی از روش­های ارتباط کاربر و کامپيوتر، از طريق رفتارهای کاربر می­ باشد. در يک محيط تعريف شده، رفتار قابل مشاهده کاربر می­ تواند مسيری برای تشخيص حالت­ های هيجانی کاربر باشد . در اين روش کاربر از طريق ماوس و صفحه کليد با سيستم در تعامل است و سيستم بر عمل­ های کاربر (مانند فشردن يک دکمه در رابط کاربری)، رويدادهای که برای کاربر اتفاق می­افتد (مانند توليد جواب اشتباه در يک تمرين) و نيز خصوصيات شناختی قابل اندازه گيری کاربر (سرعت تايپ، زمان کار در سيستم و نرخ حرکت ماوس) نظارت می­کند . مثال­هايي از رفتار قابل مشاهده در يک سيستم آموزش مجازی هوشمند شامل اين موارد می ­شود: زمان انجام يک فعاليت، موفقيت يا شکست در انجام يک فعاليت و تعداد کمک­ هايي که سيستم به کاربر داده است. در اين روش متغيرهای محيطی نقش مهمی را در ادراک اطلاعات از کاربر بازی می­ کنند. با توجه به اينکه کاربران به طور طبيعی از اين روش برای تعامل با سيستم استفاده می­ کنند، پياده­ سازی آن ساده و در دسترس می­باشد (نياز به سخت افزار جانبی ندارد) و می­ توان بدون نياز به سخت افزار خاصی، از آن در سيستم­ های تحت وب نيز استفاده کرد.

تهیه شده در واحد تولید محتوای شناخت مگ

www.shenakhtmag.com

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *