بازدید دکتر روحانی از مرکز شناخت

مرکز شناخت امروز میزبان دکتر شاهین روحانی، رئیس هیئت انجمن فیزیک ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و عضو هیئت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی و ريیس پژوهشکده میکرو الکترونیک بود.

تهیه شده در واحد تولید محتوای شناخت مگ

www.shenakhtmag.com

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *