چگونه هوش جمعی را در تیم افزایش دهیم؟!

یکی از برتری‌های کار تیمی پدیدار شدن هوش جمعی در آن است و کارایی تیم به وسیله هوش جمعی به مراتب بالاتر از هوش فردی خواهد بود. اما سوال اصلی این است که چگونه می‌توان این هوش را افزایش داد؟

توماس میلون از مرکز هوش جمعی MIT می‌گوید، هوش جمعی هیچ رابطه‌ی قوی‌ای با میانگین هوش اعضای تیم یا باهوش‌ترین عضو تیم ندارد.
یافته‌های مرکز نشان می‌دهد عامل تعیین کننده در هوش جمعی، وجود تنوع در تیم است. همچنین این مرکز اذعان کرده که وجود خانم‌ها در تیم، هوش جمعی را به مراتب بالاتر می‌برد. آن‌ها این موضوع را با ویژگی “حساسیت اجتماعی” توضیح می‌دهند. ویژگی که در خانم‌ها به وضوح بیشتر از آقایان دیده می‌شود.

تهیه شده در واحد تولید محتوای شناخت مگ

www.shenakhtmag.com

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *