مفیدترین نقش برای شما در تیم چیست؟

نقش-تیمی

افراد در یک تیم می‌توانند نقش‌های مختلفی بر عهده بگیرند. دکتر مردیت بلبین نقش‌های تیمی را در ۹ مورد مدل کرده است. هر فرد در تیم با توجه به تیپ شخصیتی خود(برای دنبال کردن بحث‌های مرتبط با تیپ شخصیتی در مجله ، می توانید مطلب تا بحال در انتخاب هم تیمی، تیپ شخصیتی را در نظر گرفته اید؟ را مطالعه کنید) . می‌تواند چند مورد از این نقش‌ها را ایفا کند. بنابراین نیازی به تشکیل تیم‌های الزاما ۹ نفره نیست.

در ادامه یک مورد از این نقش‌ها معرفی شده است.
نقش جستجوگر منابع(Resource Investigator): بعضی از افراد به طور طبیعی جستجوگر اطلاعات هستند و هر روز زمان قابل توجهی را به یافتن اطلاعات جدید اختصاص می‌دهند. این افراد فراتر از تیم‌شان می‌روند و ایده‌ها، اطلاعات و توسعه‌های نو با خود پس می‌آورند و با تیم به بحث درمورد آن‌ها می‌نشینند.
جستجوگران منابع به راحتی دوست‌یابی و شبکه‌سازی می‌کنند.
از نظر شناخت مگ ارزشمندترین خصیصه Resource Investigatorها به اشتراک‌گذاری ایده‌ها و اطلاعاتشان با دیگر افراد تیم است.

 نقش گروهی‌کار در کار تیمی

گروهی‌کار(Teamworker): افرادی انعطاف‌پذیر که به همه افراد تیم کمک و از همه آن‌ها پشتیبانی می‌کنند. این افراد یک نقش مذاکره کننده و دیپلمات ایفا می‌کنند و تمایل دارند یک فرد محبوب در درون تیم باشند که در انجام کارهایش بسیار توانمند عمل می‌کند.
ویژگی برجسته گروهی‌کارها وجود قابلیت‌های متنوع است که می‌توانند به جای هر یک از افراد تیم وظایفی را برعهده بگیرند.
البته، نقطه ضعف آن‌ها معمولا، نداشتن نظر قطعی و قاطع نبودن در تصمیم‌گیری‌هاست.
از نظر شناخت مگ گروهی‌کارها شیرازه تیم محسوب می‌شوند.

ادامه دارد…

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *