واسط های مغز و کامپیوتر برای کاربردهای صنعتی علوم اعصاب شناختی

واسط های مغز و کامپیوتر

آیا علوم اعصاب شناختی آماده استفاده در زمینه های پیشرفته صنعتی است؟ در این ارائه، یک راه ممکن برای بکاربردن یافته های پیشرفته در علوم اعصاب شناختی با استفاده از الکتروسفالوگرام صرفا مختص پزشکی نیست (به عنوان مثال برای بهبود مسیر توانبخشی اندام برای بیماران مبتلا به سکته مغزی) شرح داده می شود.

به ویژه ، برنامه های تکنیک پردازش سیگنال پیشرفته EEG در زمینه بازاریابی(نورومارکتینگ یا بازاریابی عصبی) و همچنین در محیط هوافضا و هواشناسی، از طریق نظارت آنلاین بر میزان بار روانی خلبانان، کنترل ترافیک هوایی و سایر دسته های رانندگان حرفه ای در طول عملکردهای واقعی آنها پیشرفت کرده اند

چهار حوزه اصلی توضیح داده خواهد شد:

  1.  واسط های مغز وکامپیوتر: در این قسمت از بحث، در وهله اول کاربردهای مختلفی از تکنولوژی واسط های مغز و کامپیوتر (BCI) ارائه خواهد شد. تمام برنامه های کاربردی با استفاده از تجزیه و تحلیل کامپیوتری فعالیت الکتریکی از مغز انسان بدست می آید، که توسط شبکه ای از الکترودهایی که  در سطح جمجمه قرار داده شده اند، جمع آوری می شود (الکتروانسفالوگرام، EEG ).
  2.    نورومارکتینگ : کاربرد علوم اعصاب در ارزیابی محرک های بازاریابی مربوطه تعریف می شود.  شاخص های شناختی عصب شناسی اصلی برای فهم محرک های حسی سمعی و بصری (مانند تبلیغات تلویزیونی) نیز بیان می شود. استفاده از شاخص های مبتنی بر EEG در شرایط عملی نیز نشان داده می شود.
  3.     تشخیص آنلاین میزان بار روانی : به طور پیوسته، برنامه های کاربردی (یا کاربردهای )مختلفی از مجموعه فعالیت های مغز در زمینه های کاری مرتبط با خلبانان هواپیما و امکان تشخیص  فعالیت مغز در رابطه  به طغیان بار روانی را نشان می دهد. فرض بر این است که چنین تشخیصی در آینده ای نزدیک می تواند  برای تولید دستگاه هایی هشداردهنده ای  که اپراتورها میزان بار کاری خود درک کنند، بکار گرفته شود.مثال از چنین تشخیص میزان بار روانی  در سه شرایط مختلف: در خلبانان هواپیمایی غیر نظامی ، در خلبانان نظامی و در رانندگان خودرو.
  4. Neuroaestetic  (زیبایی شناسی عصبی ) :   مسئله چگونگی درک زیبایی نیز با بحث ما ، از طریق ارائه نتایج اصلی بدست آمده از نظارت بر فعالیت EEG در طی بازدید از دو گالری هنری با تصاویر تیزیانو وسلیو و جان ورمر مطابقت دارد.
    امکان شناسایی راه قابل اعتماد فعالیت مغزی در شرایط واقعی زندگی و امکان تشخیص فعالیت مغز با الکترودهای خشک نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت .  مارتا فرح دانشمند علوم شناختی در این زمینه می گوید : ” مساله دیگر این نسیت که ” آیا” علوم اعصاب شناختی آینده بشر را شکل می دهند بلکه مساله این است “چه زمان” این اتفاق می افتد. ما فکر می کنیم که اکنون زمان آن رسیده است.

 

ترجمه شده توسط تحریریه شناخت مگ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *