“پارادوکس مشاهده” کشف شد!

پارادوکس مشاهده

 

آنچه می بینید با آنچه به یاد می آورید تفاوت دارد!

انستیتو زاکرمن در کلمبیا توانست راز “پارادوکس مشاهده” را کشف کند!

به این معنا که محققان  توانستند شیوه ای را که مغز انسان برای درک و مشاهده دنیای بیرون از آن استفاده می کند را مدل سازی کنند.

زمانی که صحنه ای دیده می شود ، مغز در ابتدا جزییات را پردازش می کند یعنی اول نقاط، خطوط و شکل های ساده را کنار هم قرار می دهد تا تصویر کلی شکل گیرد(به طور مثال ماشین در حال حرکت)

اما زمانی که مغز می خواهد آن تصویر را به یاد بیاورد کاملا برعکس عمل می کند. به این صورت که ابتدا کلیت مفهوم را به یاد می آورد بعد جزییاتی مثل خطوط و اشکال ساده یادآوری می شوند.

این مساله نشان می دهد “مشاهده” و “یادآوری” کاملا برعکس هم عمل می کنند. نتایج این تحقیق می تواند مشکلات بسیاری از جمله علل بیماری های چشم و اوتیسم را ریشه یابی کند.

 

تهیه و تنظیم : هانا بهرامی

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *