ربات هایی که پوستی شبیه پوست انسان دارند!

ربات ها

 

ربات هایی که پوستی شبیه پوست انسان دارند!

 

اگر یک ربات برای خنثی کردن یک بمب به محل حادثه فرستاده شود و یا  بخواهیم تخم مرغ املت صبحانه را در دست نگه دارد  باید این درک را داشته باشد که چه موقع  ممکن است شی از دستش لیز بخورد و به زمین بیافتد در مورد تخم مرغ صحنه ای که قابل تصور است شاید حتی خنده دار باشد اما درمورد بمب فعال در خیابان طنزی در کار نیست!

چالشی که هنوز هم علم رباتیک با آن درگیر است همین ایجاد حس در بازو های رباتیک و ربات هاست که بتوانند لحظه ای  که اشیا در حال لرزیدن و یا افتادن هستند را تشخیص دهند.

بنابراین جاناتان پانسر و دانشجویانش از دانشگاه نانوتکنولوژی واشنگتن، به این فکر رسیدند تا بافت الکترونیکی ارتجاعی بسازند که کاملا  شبیه پوست انسان عمل می کند . به این ترتیب که قدرت تشخیص سطوح و بافت های متفاوت را دارد و همچنین می تواند میزان فشاری که باید به هر جسم هنگام نگه داشتن وارد شود را تنظیم کند و هنگام لغزیدن آن را نگه دارد.

هرچند امروزه بسیاری از ربات ها از تمام انگشتان دستشان برای کارهای مختلف استفاده می کنند اما اضافه کردن حس ” لمس” به ربات توسط شبه پوست ارتجاعی کاملا در دنیای رباتیک نوین است. این فناوری می تواند کارکرد ربات ها و بازوهای رباتیک را به طرز چشمگیری افزایش دهد.

 

 

تهیه و تنظیم : هانا بهرامی

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *