باکتری ها می توانند لمس کنند!

باکتری ها می توانند لمس کنند!

شاید باکتری ها حس لامسه را آنگونه که ما می شناسیم نداشته باشند اما در شناخت محیط پیرامون خود نابغه هستند

یک گروه تحقیق در دانشگاه بازل  کشف کرده است که باکتری ها نه تنها به سیگنال های شیمیایی پاسخ می دهند، بلکه حس لمس نیز دارند.

محققان اخیرا در نشریه علمی خود نشان دادند که باکتری ها سطوح را تشخیص می دهند و در عرض چند ثانیه به این محرک مکانیکی پاسخ می دهند

این مکانیزم همچنین توسط پاتوژن ها برای استعمار و حمله به سلول های میزبان خود استفاده می شود

چگونگی عملکرد این مکانیزم می تواند به فهم درک لامسه توسط باکتری ها کمک کند و همینطور می توان با شبیه سازی آن به بهبود و جلوگیری از برخی بیماری ها نیز کمک شایان توجهی کرد.

تهیه و تنظیم : هانا بهرامی

تحریریه شناخت مگ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *