گیمرها همه چیز را بهتر یاد می گیرند!

 

گیمر ها در رقابت های یادگیری بهتر عمل می کنند.

عصب شناسان میزان یادگیری ویدیو گیمرها را با افرادی که اهل بازی های ویدیویی نیستند سنجیدند و نتایج به دست آمده نشان داد گیمر ها در یادگیری سریع تر هستند!

با آزمایش بر روی 17 داوطلب که بیش از 15 ساعت در هفته وقت خود را به بازی های ویدیویی اختصاص می دادند مشخص شد که این افراد هیپوکامپ فعال تری نسبت به افرادی دارند که بازی انجام نمی دهند.

گیمر ها در ترکیب کارت های رنگی و یادگیری پیش بینی وضعیت آب و هوا 60 درصد بهتر از بقیه عمل کرده بودند.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که در آینده می توان با استفاده از بازی های ویدیویی مشکلات یادگیری در جوانان و مشکلات حافظه در افراد مسن را کاهش داده و حتی در مواردی حل کرد.

 

تهیه و تنظیم: هانا بهرامی، تحریریه شناخت مگ

 

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *