Brainco

واسط مغز و کامپیوتر

زمانی که شرکت cereve  بر روی سیکل های مختلف خواب کار می کرد شرکت somervill  در ماساچوست هدف های مهم تری برای تشخیص توانایی بلقوه مغز انسان داشت. این شرکت در سال 2015 با بودجه ای نزدیک به 5.9 میلیون دلار با هدف بهبود میزان توجه حین یادگیری از طریق نوروفیدبک شروع به کار کرد . محققان با تشکیل کلاسی مختلط و استفاده از هد بند های واسط مغز و کامپیوتر توانستند بفهمند حین یادگیری په اتفاقی در مغز دانش آموزان می افتد. معلم ها می توانند با استفاده از این اطلاعات می توانند فکر دانش آموزان را بخوانند و بفهمند چه زمانی تمرکز بیشتری برای یادگیری دارند و نهایتا می توانند زمان مناسب برای آموزش را پیدا کنند.

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *