شبکه اجتماعی در مغز افراد باهوش

شبکه اجتماعی

افرادی که  باهوش هستند در مغزشان شبکه اجتماعی  دارند.

اورلیک باستن، محقق علوم شناختی دانشگاه فرانکفورت و تیم خلاقش نتایج تست هوش 309 نفر را بر اساس اطلاعاتی که از اسکن مغز آنها به دست آمده بود مقایسه کردند. آن ها دریافتند ارتباط درونی و بیرونی بین ماژول های مشخصی  می تواند منجر به این نتیجه گیری شده باشد که افرادی که در مغزشان شبکه اجتماعی تعریف کرده اند باهوش تر هستند.

این ماژول ها بیش از اینکه مفهوم بخشی فیزیکی از مغز هر فرد را یدک بکشند وظیفه تثبیت عملکرد ها را به عهده دارند. بعضی از آنها مانند سازماندهی افکار مربوط به عملکرد اجرایی هستند. بعضی دیگر مانند درک جزییات محیط پیرامون، مربوط به ردیابی محیطی می شوند. ماژول های دیگری هم وجود دارند اما به اندازه این دو در هوش موثر نیستند.

باستن در این خصوص به نیوز ویک گفت:این تحقیق گامی اساسی و رو به جلو نسبت به تلاش های قبلی ما بود چرا که توانستیم یک مدل واقعی تر از چگونگی عملکرد مغز به دست آوریم. در واقع بهتر است بگویم مدل های قبلی تحقیقات، مدل هایی تقریبا ناهنجار بودند.

باستن ماژول هایی را که در مغز باعث ایجاد “شبکه اجتماعی” می شدند باهم مقایسه کرد و متوجه شد این اتصالات در همه افراد یکسان نیست دوستان نزدیک و اعضای خانواده ها طبعاً اطلاعات بیشتری را بین هم رد و بدل می کنند در حالی که این صمیمیت بین افراد درجه دوم و سوم دایره ارتباطی آن ها وجود ندارد.

او گفت: با تمام آنچه از مغز می دانیم هنوز ناگفته های بسیاری درباره اتصالات و ارتباطات بین نورون ها و قسمت های مختلف مغز وجود دارد. اما با این وجود این ادعا که افراد باهوش تر شبکه های اجتماعی قدرتمند تری در مغزشان دارند می تواند به ناگفته های مغز در مقوله هوش معنی تازه ای ببخشد. هر چند این مدل هنوز تازه است اما به سرعت در حال رشد  می باشد.

باستن تاکید کرد: هر چند هنوز هم راهی طولانی در پیش است و باید  تحقیقات بیشتری در این زمینه  صورت گیرد و می دانیم که امروزه علم هنوز قادر نیست میزان دقیق هوش را با بررسی مغز تشخیص دهد. بنابراین چیزی که می خواهم بگویم این است: یافتن رابطه های بیولوژیکی برای سنجش هوش به این معناست که تا حدی ارتباط بین قسمت های مختلف مغز از نظر بیولوژیکی می تواند به این ارزیابی کمک کند. با تمام این تفاسیر هیچ الگوی مشخصی وجود ندارد تا به ما بگوید کدام عملکرد مشخص منجر به فعال سازی هوش می شود اما رفتارهای هوشمندانه در مغز ما الگوهای تقریباً مشخصی دارند و به این ترتیب می توان گفت افرادی که شبکه اجتماعی و ارتباطی قوی تری دارند هوشمند تر هستند.

 

تهیه و تنظیم: تحریریه شناخت مگ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *