اختلال یادگیری چیست؟ تعریف آن و مشکلات کودکان

اختلال یادگیری

ناتوانی یا اختلال یادگیری چیست؟

اختلال یادگیری به معنی نارسایی در یک یا چند فرایند روان شناختی در زمینه فهمیدن و بکاربردن زبان اعم از کلامی یا نوشتاری است.

که بصورت نارسایی در زمینه گوش کردن، فکر کردن، صحبت کردن، هجی کردن یا خواندن – نوشتن و حساب کردن بروز می کند.

اصطلاح اختلال یادگیری

اصطلاح نارسایی در یادگیری بوسیله روان شناسان و متخصصین تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می گیرد، در حالی که متخصصان پزشکی اختلال یادگیری را ترجیح می دهند.

اگر چه تلاش فراوانی برای یافتن یک تعریف جامع در زمینه اختلالات یادگیری انجام گرفته است هنوز تعریف کاملی که مورد قبول همگان باشد وجود ندارد.

شاید یکی از دلایل عمده آن این باشد که در بکار بردن اجزای اختلالات یادگیری هنوز ثبات چندانی وجود ندارد.

بعضی سعی می کنند آن ها را از همدیگر مجزا نمایند در حالی که بعضی دیگر نارسایی در یادگیری را به عنوان یک اصطلاح کلی مورد استفاده قرار می دهند که شامل تمام موارد یادگیری است و بعضی در این زمینه اظهار نظر قاطعی نمی کنند.

کمیته بین نهادی نارسایی های یادگیری (1987) که در نمایندگی 12 نهاد در بخش خدماتی- بهداشتی و انسانی و بخش آموزش وپرورش را دارد جنبه های زیر را در تعریف خود از نارسایی ویژه در یادگیری مورد تایید قرار می دهد:

  • کودک ممکن است مشکلاتی در مهارت های گوش کردن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن، استدلال ریاضی و اجتماعی داشته باشد.
  • نارسایی در یادگیری ممکن است همراه با شرایطی از قبیل عوامل اجتماعی- محیطی و اختلالات توجهی باشد.
  • نارسایی حالت ذاتی دارد و تصور می شود از نقض در نظام عصبی مرکزی باشد.

فهمیدن مشکلات جدی:

بسیارند کودکانی که ظاهری طبیعی دارند و رشد جسمی قد و وزنشان حاکی از بهنجار بودن آنان است، هوش کم و بیش عادی دارند ، به خوبی حرف می زنند و مانند سایر کودکان بازی می کنند.

 زمانی که به مدرسه می روند و می خواهند خواندن و نوشتن و حساب یاد بگیرند دچار مشکلات جدی می شوند.

والدین آنان اغلب از دلایل ناتوانی یادگیری آن ها بی خبر هستند.

هر متخصص به جای تشخیص های انفرادی از شیوه نظام  چند رشته ای سودجست که در آن معمولاً مجموعه ای از تجربیات و تخصص ها توامان مورد استفاده قرار می گیرد.

کودکانی که دارای اختلالات یادگیری هستند چه ویژگی هایی دارند؟

کودکان با مشکل یادگیری گروه ناهمگنی را تشکیل می دهند که ویژگی های بسیار متفاوتی دارند، اگر چه نارسایی در درجه اول بر روی جنبه درسی کودکان تاثیر دارد اما باید در نظر داشت که حوزه های

دیگر چون حوزه های اجتماعی و شغلی فرد هم به نوعی از آن تاثیر می گیرند و در بسیاری از موارد بر روی بهداشت روانی و عزت نفس اثر منفی می گذارند.

افزون بر مشکلات همایند چون اختلال نقص توجه، بیش فعالی، افسردگی و مشکلات عصبی نیز ممکن است در کنار آن وجود داشته باشد.

بنابراین کودک ممکن است بیش فعال بی توجه و در عین حال ناسازگار باشد.

تعریف پزشکان آمریکا

بر طبق تعریف انجمن روان پزشکان آمریکا ۱۹۹۴ اختلال زمانی روی می دهد که پیشرفت درسی فرد بر اساس آزمون های استاندارد فردی در خواندن، حساب کردن، نوشتن یا بیان به طور چشم گیری پایین تر از سطح مورد انتظار سنی، درسی و یا هوشی وی باشد.

این اختلال در تعامل چندین عامل گوناگون بوجود می آید بعضی از این عوامل به عنوان عامل اصلی نارسایی و بعضی دیگر عامل تسهیل کننده شرایط هستند.

هر کودکی باید در تمام زمینه ها مورد ارزیابی قرار گیرد عواملی که نقش تسهیل کننده هستن شامل عوامل محیطی ( محیط خانه – مدرسه – اجتماعی ).

عوامل عاطفی و عوامل فیزیکی ( اختلالات شنوایی – بینایی – تفاوت های جنسی) این عوامل محیطی همانند محیط های متفاوتی که کودک با آن ها سرو کار دارد هر کدام به نوعی در چگونگی یادگیری و بر روی تمایل و انگیزه او برای یادگیری تاثیر می گذارند.

بعضی از عوامل فیزیکی به گونه ای با نارسایی های یادگیری ارتباط پیدا می کنند.

و بدین جهت باید اطمینان حاصل شود وجود نارسایی در اثر بودن این عوامل نباشد.

این مشکل به معنای نقص در هوش یا انگیزه نیست کودکان دچار اختلال یادگیری تنبل یا کودن نیستند در حقیقت اکثر آن ها به اندازه سایرین باهوش هستند.

فقط مغزشان به طریق متفاوتی عمل می کند. این تفاوت ها در مغز در نحوه دریافت و تجزیه و تحلیل اطلاعات این کودکان اثر می گذارد.

به زبان ساده کودکان و بزرگسالان که به اختلال یادگیری دچارند متفاوت از سایرین می بینند می شنوند و درک می کنند آن ها به همین دلیل در یادگیری اطلاعات و مهارت های تازه با بکارگیری آموخته هایشان با مشکل مواجه می شوند.

اکثر کودکانی که دچار اختلال یادگیری هستند باید با شیوه ی  یادگیری مختص آن ها سازگاری داشته باشد .

به عنوان والدین چنین کودکانی لازم است در مورد این اختلال به طور کلی و درباره مشکل فرزندتان به طور خاص مطالعه کنید تا بتوانید در مسیر موفقیت تحصیلی او را یاری کنید.

مهرداد کرمی سیاسیاهی- آرزو مهرابی

تحریریه شناخت مگ

 

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *