چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران

چهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران ُ مقالات ارسالی به این کنفرانس توسط کمیته علمی کنفرانس داوری می‌شود. مقالات ارسالی به این کنفرانس باید اصیل و حاصل پژوهش نویسندگان بوده و قبلاً در رویدادهای دیگر منتشر نشده و یا تحت پروسه داوری در کنفرانس‌های دیگر نباشد.

تاریخ شروع : 1396/12/08

تاریخ پایان : 1396/12/09

شهر : اصفهان

کشور : ایران

وب سایت : http://neec2018.iaun.ac.ir/fa/‎

توضیحات :

محورهای همایش:
• مهندسی برق- الکترونیک
• مهندسی برق- مخابرات
• مهندسی برق- کنترل
• مهندسی برق- قدرت
• مهندسی پزشکی
• مهندسی نرم افزار
• هوش مصنوعی
• معماری کامپیوتر
• فناوری اطلاعات و ارتباطات

تحریریه شناخت مگ

Previous «
Next »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *