دسته: اخبار شناختی

همایش علمی واسط های مغز و کامپیوتر

همایش علمی واسط های مغز و کامپیوتر  (BCI)Brain Computer Interface  به سخنرانی دکتر رضا لشگری دکترای بیوالکتریک از دانشگاه نیویورک عضو پژوهشگاه دانش های بنیادی و دکتر رضا خان بابایی دکترای فیزیک اعصاب از دانشگاه واشنگتن هیات علمی دانشگاه صنعتی بابل که راجع به  نوروفیزیک و نوروفناوری (Neurophysics and Neurotechnology) و دکتر علی یونسی دکترای علوم […]

شبکه آزمایشگاهی در حوزه علوم و فناوریهای شناختی

به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی، انجام پژوهش های اصیل و تولید فناوری در حوزه های گوناگون علمی، مستلزم دسترسی محققان به زیرساخت ها و تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز و ارتباط و همکاری علمی گروه های پژوهشگر می باشد. ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی در راستای حمایت از تولید و […]

حضور شرکت های دانش بنیان در همایش بین المللی علوم شناختی

به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ، ثبت نام برای شرکت درهفتمین همایش بین المللی علوم شناختی ICCS 2017 ، آغاز شد. هفتمین همایش بین المللی علوم شناختی به مدت پنج روز از ۱۰ تا ۱۴ اردیبهشت ماه در مرکز بین المللی همایشهای رازی در تهران با شرکت اساتید برجسته ایرانی و […]
Page 2 of 2«12