دسته: ورزش

مدیتیشن در یوگا

مدیتیشن در یوگا یوگا ورزشی است که از شرق آسیا و مناطق هند وچین سرچشمه گرفته و به معنی وحدت جسم و جان است، بعضی آنرا وحدت نیروهای بیرونی و درونی یین و یانگ یا انرژیهای مثبت و منفی می دانند. و مدیتیشن در یوگا بخش مهمی از این ورزش است. ابوریجان بیرونی از اولین […]