Tag Archives: انفورماتیک

فناوری اطلاعات از 1950 تا 2017

امروزه تعریف تقریبا دقیق ICT می تواند این باشد:" فناوری اطلاعات یا به عبارتی ICT ، علمی است که به طراحی، مدیریت،پیاده سازی و پشتیبانی پایگاه های داده و سیستم های اطلاعاتی با استفاده از رایانه است. ICT هم چنین یکی از عناصر اصلی فناوری های چهارگانه یا همان همگرا است.