Tag Archives: انواع بیش فعالی

تشخیص بیش فعالی و ویژگی های که این اشخاص دارند.

تشخیص بیش فعالی برای تشخیص بیش فعالی باید با اختلال کم توجهی  و انواع آن آشنایی داشته باشیم اختلال بیش فعالی ممکن است در دوران شیرخوارگی شروع شود، هرچند به‌ندرت تا قبل از دوره‌ نوپایی تشخیص داده می شود. شیرخواران مبتلا به این اختلال در گهواره فعال بوده و خواب کمی دارند و بسیار نیز گریه می کنند. در […]

انواع بیش فعالی را می توان به ۳ دسته کلی تقسیم کرد.

انواع بیش فعالی ۱) بدون توجه و بی دقت انواع بیش فعالی با این نوع اختلال شروع می شود که فرد نتواند بر روی فعالیت خاصی تمرکز کند. اکثر کودکان دچار ADHD در دقت و توجه کردن دچار مشکل هستند. این دسته از افراد غالبا: به جزئیات دقت ندارند. نمی توانند بر بازی و فعالیت های مدرسه خود […]