Tag Archives: تفکر

فناوری شناختی شناخت باورهاست،چیزی که جهان به آن نیاز دارد

آیا ذهن انسان می تواند تغییر کند؟ یکی از مهم ترین کاربردهای فناوری شناختی که بسیار مورد توجه هم قرار دارد مبحث "تغییر ذهن" است. به این معنا که با درک درست از روابط شخصی و اجتماعی می توان بر ذهن دیگران مسلط شد. این تسخیر جذاب که همان تحول فکری است از نظر دانشمندان علوم شناختی اساس متحول کردن جهان هستی است. به همین دلیل علوم شناختی یکی از پایه های چهارگانه علوم همگرا است که موج چهارم توسعه را تشکیل می دهند.

هوش هیجانی و ۴ ضلع مهم آن

در انسان­ها هوش هیجانی شامل چهار قابليت است که به طور مساوی تاثیر گذار هستند و به اندازه متوسط با يکديگر همبستگی داخلی دارند. اين چهار قابليت در ارتباط با عامل­های هوشمند به شرح زير می­ باشند: ادراک هيجان[1] در خود يا ديگران: عامل­های هوشمند بسياری با قابليت ادراک هيجان از طريق پردازش حالات چهره، ژست […]