Tag Archives: تقویت حافظه

تقویت حافظه ، پاشنه آشیل یادگیری

تقویت حافظه،پاشنه آشیل یادگیری در مطالب قبلی با مفهوم حافظه و انواع آن آشنا شدیم. در این قسمت سعی دارم شما را با روش های تقویت حافظه و اهمیت آن در زندگی روزانه آشنا کنم. ورزش و معاشرت همه ما به تناسب اندام خود اهمیت می دهیم.روز هایی که ورزش می کنیم یا به پیاده […]