Tag Archives: حافظه بلند مدت

حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت

حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت در مطلب قبلی با انواع حافظه حسی آشنا شدیم.گفتیم که هر آنچه از طریق حواس پنج گانه ادراک می کنیم وارد بخشی از حافظه ما می شوند. اما اینکه چه مدت زمانی در ذهنمان فعال بمانند قاعده دیگریست که کاملا به خودمان بستگی دارد. اگر بخواهیم حافظه را بر […]

حافظه رویدادی و حافظه معنایی

حافظه کوتاه مدت[۱] و حافظه بلند مدت[۲] دو دسته وسیع از حافظه­ ها در انسان می ­باشند. حافظه کوتاه مدت (حافظه کاری[۳]) به صورت موقت رویدادهای تجربه شده را نگه می­دارد. این رویدادها یا در حال پیشرفت هستند و یا چند ثانیه پیش اتفاق افتاده ­اند . حافظه بلند مدت تجربه­ ها را برای دوره […]