Tag Archives: حالت تدافعی:

حالت‌های ذهنی چطور دنیای شما را تسخیر کرده‌اند.

سلام! این صدای مغز شماست که صحبت می‌کند. تعجبی ندارد. چرا که این حالت‌های ذهن شماست که روزتان را می سازد. البته لازم نیست خیلی هم سختش کنید. کافیست بدانیم درون ذهنمان چه اتفاقاتی می‌افتد. کسب موفقیت در دنیای رقابتی این روزها بستگی به چیزی دارد که آن بالا، یعنی در لوب پیشین مغزتان می‌افتد. جایی که خلاقیت، توانایی حل مسئله و دیگر فعالیت‌های شناختی شکل می‌گیرند.