Tag Archives: دانشگاه علامه طباطبائی

حضور شرکت های دانش بنیان در همایش بین المللی علوم شناختی

به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی ، ثبت نام برای شرکت درهفتمین همایش بین المللی علوم شناختی ICCS 2017 ، آغاز شد. هفتمین همایش بین المللی علوم شناختی به مدت پنج روز از ۱۰ تا ۱۴ اردیبهشت ماه در مرکز بین المللی همایشهای رازی در تهران با شرکت اساتید برجسته ایرانی و […]