Tag Archives: سینمای جهان

هر بازی، یک بازنده خواهد داشت!

داشتن یک ذهن زیبا کافی نیست، بلکه این روح است که باید زیبا بماند. من نظریه "بازی " را ارائه کردم و می‌دانم هر بازی یک بازنده خواهد داشت. در جنگی که بین ذهن و روح من در گرفته بود من ابتدا شکست خوردم. اما بالاخره توانستم برنده این بازی جانفرسا باشم. من فهمیدم که به مدد عشق می‌توان تقریباً هر کار غیرممکنی را انجام داد".