Tag Archives: سیگنال eeg

سیگنال eeg و حوزه سلامت و درمان

در این مطلب کوتاه سعی داریم مورد بحث قرار دهیم کاربردهای متنوع سیگنال eeg درحوزه سلامت و درمان است. همانطور که در مطلب واسط های مغز و کامپیوتر و دنیای شگفت انگیزش!  به آن اشاره کردیم واسط های مغز و کامپیوتر بسیار مورد توجه پزشکان قرار گرفته اند و حیطه درمان و پیشگیری یکی از […]