Tag Archives: موفقیت

آیا شکست ترسناک است؟

تنها راهی که باعث می شود “بلند شوید” و بی وقفه به دنبال موفقیت باشید! دوست دارید برای موفقیت یک فرمول به شما بدهم؟ خیلی ساده است: میزان شکست خود را دوبرابر کنید! شما تصور می کنید شکست، دشمن پیروزی است. اما اصلا اینطور نیست. شکست می تواند شما را دلزده کند و یا درسی […]