Tag Archives: کودک درون

آشتی با کودک درون

به نظر شما شناخت کودک درون تا چه اندازه می‌تواند در اصلاح رفتار‌های ما موثر باشد؟ اصلاً چه لزومی دارد کودک درونمان را پیدا کنیم و اگر آسیب دیده است او را درمان کنیم؟ آیا روابط ما تحت تاثیر کودک درون شکل می‌گیرد؟