Tag Archives: ADHD

بیش فعالی در بزرگسالان و اختلالی که از کودکی همراه می شود

اختلال بیش فعالی در بزرگسالان متخصصان بالینی و پژوهشگران که زمانی ADHD را تنها مختص کودکان می دانستند اما اکنون بیش فعالی در بزرگسالان را هم تصدیق و تنها شکل بروز آن را متفاوت می دانند.  ADHD را معمولا متخصصان نادیده می گیرند.یا اشتباه تشخیص می دهند. مخصوصا هنگامی که نشانه های کم توجهی داشته […]

تشخیص بیش فعالی و ویژگی های که این اشخاص دارند.

تشخیص بیش فعالی برای تشخیص بیش فعالی باید با اختلال کم توجهی  و انواع آن آشنایی داشته باشیم اختلال بیش فعالی ممکن است در دوران شیرخوارگی شروع شود، هرچند به‌ندرت تا قبل از دوره‌ نوپایی تشخیص داده می شود. شیرخواران مبتلا به این اختلال در گهواره فعال بوده و خواب کمی دارند و بسیار نیز گریه می کنند. در […]

زمانی که به چیزی توجه می کنید، چه اتفاقی در مغزتان می افتد؟

توجه تنها مربوط به آنچه بر آن تمرکز می کنیم نیست بلکه به چیزی که مغز ما فیلتر می کند نیز بستگی دارد. مهدی اوردیخانی  محقق عصب شناسی محاسباتی، با تحقیق بر روی مغز افرادی که در حال تمرکز کردن بودند امیدوار است که بتواند با ساخت مدل های کامپیوتری به درمان افرادی که از […]